User Bar First

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Content

This is a debugging block

Sut i gwyno?

Yn ogystal â goruchwylio system gwynion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr, mae ein gwefan yn caniatáu i chi wneud cwyn sy'n cael ei hanfon yn uniongyrchol at yr heddlu neu'r sefydliad dan sylw i'w hystyried.

Read more
Sut i gwyno?

Cysylltwch â ni

Dysgwch fwy am sut y gallwch gysylltu â ni (dros y ffôn, e-bost, post neu neges destun). Gallwch hefyd ddysgu mwy am sut i archebu ein cyhoeddiadau, cysylltu â'n timau am ragor o wybodaeth, a sut i roi adborth am ein staff neu wasanaeth.

cysylltwch â ni

Yr hyn yr ydym yn ymchwilio iddo

Rydym yn ymchwilio i’r digwyddiadau a’r honiadau mwyaf difrifol a sensitif sy’n ymwneud â’r heddlu. Dysgwch fwy am yr hyn sy'n digwydd yn ystod ymchwiliad gan yr IOPC a'r canlyniadau posibl gwahanol.

Yr hyn yr ydym yn ymchwilio iddo

Meysydd gwaith allweddol

Mae rhai meysydd plismona yn arbennig o bwysig i ddysgu ohonynt. Darllenwch fwy am ein hymchwil a’r ymchwiliadau a wnawn sy’n helpu i roi cipolwg unigryw ar blismona’r meysydd hyn.

Darllenwch fwy am feysydd allweddol

Ein perfformiad

Darganfod mwy am ein perfformiad o ran darparu ymchwiliadau amserol o ansawdd uchel.

Darllenwch ein gwybodaeth perfformiad diweddaraf

Latest news

Gydag adroddiadau camdriniaeth domestig yn cynyddu yn ystod  cyfyngiadau COVID-19, mae Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) yn poeni efallai na fydd pobl mewn peryg yn ymwybodol o wasanaeth a allai achub bywyd.Mae’r syst...
Mae gweithred dau swyddog Heddlu De Cymru pan oedd yn diarfogi dyn gyda materion iechyd meddwl a oedd yn trywanu ei hun mewn ystafell ymolchi wedi cael ei chanmol gan ymchwiliad Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC).Canfu...
Am y tro cyntaf ers degawd, mae heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn delio gyda mwy o gwynion trwy ddatrysiad lleol yn hytrach na defnyddio ymchwiliadau maith a chymhleth, yn ôl data a ryddhawyd gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr...

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block