User Bar First

This is a debugging block

User Bar Second

This is a debugging block

Header First

This is a debugging block

Header Second

This is a debugging block

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

Content

This is a debugging block

Pwy ydym ni

Ni yw Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu, Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu gynt. Rydym yn goruchwylio system gwynion yr heddlu ac yn ymchwilio i'r digwyddiadau a chwynion mwyaf difrifol yn ymwneud â'r heddlu.

Mwy amdanom ni
 

Beth ydyn ni'n ymchwilio iddo

Rydym yn ymchwilio i’r digwyddiadau a chyhuddiadau mwyaf difrifol a sensitif yn ymwneud â'r heddlu. Dysgwch beth sy'n digwydd mewn ymchwiliad gan yr IOPC a’r gwahanol ddeilliannau posibl.

Beth fyddwn ni'n ymchwilio iddo

Apeliadau

Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o apêl y gallwch wneud wedi cwyn, y terfynau amser dan sylw a sut i apelio.

Apeliadau

Cysylltiadau cyflym

Gweithio i’r IOPC

Gwersi a ddysgwyd ac argymhellion

Atebolrwydd a pherfformiad

Gwybodaeth i’r heddlu a staff

Sylwer bod y dolenni uchod yn mynd â chi i gynnwys yn y Saesneg.

Cwynion

Dysgwch am beth y gallwch gwyno amdano a sut i wneud cwyn.

Cwynion

Our leadership

We are led by a Director General who leads the executive team, chairs the Board and is also at the head of an operational team that is responsible for the IOPC’s operational work in their regions.

More about our team

Latest news

Galwodd Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) i Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol (NPS) a Chwmni Adsefydlu Cymunedol (CRC) roi blaenoriaeth i wella’r modd y maent yn rhannu gwybodaeth yn dilyn llofruddia...
Am y tro cyntaf ers degawd, mae heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn delio gyda mwy o gwynion trwy ddatrysiad lleol yn hytrach na defnyddio ymchwiliadau maith a chymhleth, yn ôl data a ryddhawyd gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr...
Mae ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o system i helpu pobl hysbysu’r heddlu pan fyddant mewn perygl dybryd ond yn methu siarad yn cael ei lansio gan y Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) heddiw (8fed Ebrill 201...

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block